> با کاروان کربلا


 

 

مسیر حرکت امام حسین از مدینه تا کربلا

 

 

و مسير حرکت اهل بیت از کربلا تا کوفه و شام و تا مدینه

برای دیدن توضیحات مربوط به مناطق چشمک زن روی آن کلیک فرمائید.